โปรแกรมทัวร์พีพี

โปรแกรม ทัวร์พีพี เรือเร็ว/เช่าเหมาลำ จากภูเก็ต


08.00 : รถรับจากโรงแรมที่พัก(ภายในเกาะภูเก็ต)

09.00 : เรือออกจากท่าเรือยอช์ท

-ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ถึงอ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เล่นน้ำและชมวิว.ถ่ายภาพ

-แวะอ่าวปีเล๊ะ

-แวะอ่าวโล๊ะซาม๊ะ

-ชมถ้ำไวกิ้ง (ถ้ำรังนกนางแอ่น)

-อาหารเที่ยงที่อ่าวต้นไทร

-แวะให้อาหารลิงที่ Monkey Beach

-เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง(มีหลายที่ให้เลือกตามความเหมาะสม)

-กลับจากเกาะพีพี แวะเกาะไข่ เพื่อเล่นน้ำและดูปลา ดูปะการัง ก่อนกลับภูเก็ต

ถึงท่าเรือยอช์ท ประมาณ บ่าย 5 โมงโปรแกรมนี้ รวม :น้ำดื่ม,น้ำอัดลม.ผลไม้.อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการังและประกันภัย

หมายเหตุ :โปรแกรมต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะน้ำขึ้นหรือน้ำลงและสภาพอากาศ

------------------

ชมภาพตามโปรแกรม

เรือออกจากท่าเรือยอช์ทภูเก็ต


อ่าวมาหยาเกาะพีพีเล

-ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ถึงอ่าวมาหยา เกาะพีพีเล

หาดมาหยา สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง"The Beach"

เล่นน้ำ พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

 
ออกจากหาดมาหยา แวะอ่าวปีเล๊ะ


ออกจากอ่าวปีเล๊ะ แวะอ่าวโล๊ะซาม๊ะ


ออกจากอ่าวโล๊ะซามะ แวะชมถ้ำไวกิ้ง (ถ้ำรังนกนางแอ่น)


และมาที่ท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง


หลังอาหารเที่ยงที่อ่าวต้นไทร
จะเล่นน้ำหน้าหาดต้นไทรหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย


หรือเดินชมและหาซื้อของที่ระลึกบนหาดต้นไทร


ออกจากหาดต้นไทร แวะให้อาหารลิงที่ Monkey Beach

---------------------------------

จุดเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง(มีหลายที่ให้เลือกตามความเหมาะสม)จุดดำน้ำดูปะการังหน้าอ่าวต้นไทร (ก่อนอาหารเที่ยง)


จุดเล่นน้ำ ดำน้ำอ่าวโล๊ะดาลัม (หลังอาหารเที่ยง)


ออกจากเกาะพีพี แวะเกาะไข่ เพื่อเล่นน้ำและดูปลา ดูปะการัง ก่อนกลับภูเก็ต


กลับถึงท่าเรือยอช์ทภูเก็ต ประมาณ 5 โมงเย็น

--------------------------------------
ชมวีดีโอ ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว เช่าเหมาลำ


--------------------------------------

โปรแกรมนี้รวม :น้ำดื่ม,น้ำอัดลม.ผลไม้.อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการังและประกันภัย,

หมายเหตุ         :โปรแกรมต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะน้ำขึ้น น้ำลงและสภาพอากาศ

-------------------
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและจองทัวร์กับ
ชำนาญ ชูสุวรรณ (ชำนาญ ณ.อันดามัน)
โทร : 089-6462682


--------------------------------