โปรแกรมทัวร์เขาสก

โปรแกรมทัวร์ ไปเช้า-เย็นกลับ One Day Trip

07.00 – 07.30 : รถรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางออกจากโรงแรม
นั่งรถชมทัศนียภาพอันสวยงาม ระหว่างทาง
 09.30 – 09.40 : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สึนามิ ที่เขาหลัก
10:30 : เดินทางถึงแคมป์ช้างอุทยานแห่งชาติเขาสก นั่งหลังช้างชมความงดงามของป่าดิบชื้น
12.30 : เดินทางถึงจุดชมวิวพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่ภูผาและลำธารรีสอร์ท 
อิ่มเอมและสัมผัสบรรยากาศบริเวณริมคลองเขาสก
14.00 : เตรียมตัวพร้อม เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนั่งเรือแคนูล่องคลองสก
ชมความวิจิตรงดงามของธรรมชาติ
16.00 : ชมปลาธรรมชาติจำนวนมากที่วัดถ้ำปลา
16.40 : แวะให้อาหารลิงที่วัดถ้ำลิง
17.00 : เดินทางกลับภูเก็ต

19.30 : ถึงโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการ
คนไทย ผู้ใหญ่ = 2,300 บาท เด็ก = 1,650 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ = 2,900 บาท เด็ก = 1,900 บาท

ราคานี้รวม
1. รถรับส่ง โรงแรม – อุทยานแห่งชาติเขาสก – โรงแรม
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าบริการนั่งช้าง
4. ค่าบริการเรือแคนู
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ...โปรแกรมนี้ ต้องมีจำนวน 5 ท่านขึ้นไป


ชมภาพตามโปรแกรม

เรือตำรวจน้ำ ที่อนุสาวรีย์สึนามิ

ศูนย์ข้อมูล อนุสาวรีย์สึนามิ

นั่งช้างเดินป่า

จุดชมวิวเขาสก

อาหารเที่ยงริมคลองสก ที่รีสอร์ทภูผาและลำธาร

ล่องแคนูในคลองสก

ให้อาหาปลาที่วัดถ้ำปลา

ให้อาหารลิง ที่วัดถ้ำลิง

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ ชำนาญ ชูสุวรรณ
โทร : 089-6462682
e-mail : freestyletrip@gmail.com

-----------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์เดินป่าเขาสก 2 วัน 1 คืน
วันแรกของโปรแกรม

07.00 – 07.30 : รถรับจากโรงแรมที่พัก เดินทางออกจากโรงแรม
นั่งรถชมทัศนียภาพอันสวยงาม ระหว่างทาง
09.30 – 09.40 : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สึนามิ ที่เขาหลัก
10:30 : เดินทางถึงแคมป์ช้างอุทยานแห่งชาติเขาสก นั่งหลังช้างชมความงดงามของป่าดิบชื้น
12.30 : เดินทางถึงจุดชมวิวชมวิวทิว ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
13.00 : เช็คอินเข้าที่พัก ณ.ภูผาและลำธารรีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวัน
ที่ร้านอาหารริมคลอง อิ่มเอมและสัมผัสบรรยากาศบริเวณแม่น้ำเขาสก
14.00 : เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนั่งเรือแคนูล่องคลองเขาสก ชมความวิจิตรงดงามของธรรมชาติ
16.00 : ชมปลาจำนวนมาก จากธรรมชาติในลำคลอง ณ.วัดถ้ำปลา
16.40 : ให้อาหารลิง ที่วัดถ้ำลิง
17.00 : เดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก ว่ายน้ำที่สระน้ำของรีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 : รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารของรีสอร์ท
หลังจากอาหารค่ำ พักผ่อนยังห้องแอร์คอนดิชั่น
รวมเคเบิ้ลที่วี ตู้เย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

วันที่ 2 ของโปรแกรม

07.30 : รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ณ.ร้านอาหารของรีสอร์ท
08.40 : ขึ้นรถที่หน้ารีสอร์ท เดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก
เพื่อลงชื่อเตรียมพร้อมสำหรับเดินป่า
09.00 : เริ่มต้น เดินเท้าเข้าสู่เส้นทางชมและศึกษาธรรมชาติในป่าเขาสก ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เมื่อถึงน้ำตกบางหัวแรด พักผ่อนและเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
11.00 : ออกจากน้ำตก เดินกลับมายังจุดเริ่มต้นที่ทำการอุทยานฯ
12.30 : ขึ้นรถกลับรีสอร์ทที่พัก อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 : รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารของรีสอร์ท
14.30 : เช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต
17.00 : กลับถึงที่พักภูเก็ต

ราคาทัวร์
คนไทย คนละ = 5,000 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ = 5,500 บาท

ราคานี้รวม
1. รถรับส่ง โรงแรม – อุทยานแห่งชาติเขาสก – โรงแรม
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ
3. ค่าบริการนั่งช้าง
4. ค่าบริการเรือแคนู
5.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันอุบัติเหตุ


ชมวีดีโอเดินป่าเขาสก

-----------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กับ คุณ ชำนาญ ชูสุวรรณ
โทร : 089-6462682
e-mail : freestyletrip@gmail.com

--------------------------------------------------------